Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet- körletfelügyelő

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezet

Egyéb munkalehetőségek

Munkavégzés helye: Veszprém

Bruttó 238000 / hónap
2019. 03. 11.

Körletfelügyelői munkakörbe keres jelentkezőket a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, hivatásos szolgálati jogviszonyba, határozatlan időtartamra.

Feladatok

KFE feladata:

A kijelölt zárkába, lakóhelyiségbe helyezés és az előírt motozás végrehajtása,

 • a házirend szabályainak megkövetelése,
 • a fogvatartott egyéni és közösségi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs tiszttájékoztatása a fogvatartottak magatartásáról,
 • a napirendben meghatározott esetekben és a szolgálati elöljáró utasítása alapján a fogvatartott elhelyezése a körleten, vagy kiadása a körletről,
 • annak megakadályozása, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély nélkül elhagyja, a körlet,

a zárka vagy más helyiség kulcsát megszerezze,

 • a körletről anyagok, felszerelési és berendezési tárgyak engedély nélküli kivitelének, illetve

a körletre bevitelének megakadályozása,

 • a fogva tartás rendjét és biztonságát veszélyeztető cselekmény elkövetésének megakadályozása,
 • részt vesz a biztonsági-, körlet-, illetve tisztasági szemlén és biztonsági vizsgálaton,
 • a szabaduló fogvatartottnak szabaduló zárkába helyezése, illetve szabaduláskor tiltott tárgy

kivitelének megakadályozása,

 • a fogvatartott ellenszegülésének, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával való

megszüntetése, ha erre egyedül nem képes, annak jelentése az elöljárónak,

 • rendszeresített okmányok és nyilvántartások vezetése,
 • biztonsági ellenőrzés végrehajtása, dokumentálása.
 • szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,
 • ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit,

folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

 

 

Elvárások

Feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakóhely,
 • 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
 • egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • állami középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány), a bizonyítvány hitelességének ellenőrzéséhez való hozzájárulás,

Előnyök

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás

Amit kínálunk

Illetménye: A rendvédelmi adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § és 355. §, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat  ellátó  szerveknél  a  hivatásos  szolgálati  beosztásokról  és  betöltésükhöz  szükséges követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM  rendelet  5.  melléklete  alapján  (Helyi,  Tiszthelyettesi besorolási osztály B besorolási kategória)