Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársakat keres

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezet

Egyéb munkalehetőségek

Munkavégzés helye: Veszprém

Bruttó 230000 - 268000 / hónap
2019. 07. 15.

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársakat keres hivatásos tiszthelyettes állományba, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra, biztonsági felügyelő, szakápoló és körletfelügyelő beosztásba.

Feladatok

Szakápoló feladata:

 • az intézet személyi és fogvatartotti állományának egészségügyi ellátásában való részvétel, elsősegély-nyújtási feladatok ellátása,
 • orvosi rendeléseken történő aktív részvétel,
 • gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök megrendelése, nyilvántartása, adagolása, osztása
 • az intézet közegészségügyi és járványügyi feladatainak végrehajtásában való részvétel,
 • önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés

KFE feladata:

A kijelölt zárkába, lakóhelyiségbe helyezés és az előírt motozás végrehajtása,

- a házirend szabályainak megkövetelése,

- a fogvatartott egyéni és közösségi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs tiszttájékoztatása a fogvatartottak magatartásáról,

- a napirendben meghatározott esetekben és a szolgálati elöljáró utasítása alapján a fogvatartott elhelyezése a körleten, vagy kiadása a körletről,

- annak megakadályozása, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély nélkül elhagyja, a körlet,

a zárka vagy más helyiség kulcsát megszerezze,

- a körletről anyagok, felszerelési és berendezési tárgyak engedély nélküli kivitelének, illetve

a körletre bevitelének megakadályozása,

- a fogva tartás rendjét és biztonságát veszélyeztető cselekmény elkövetésének megakadályozása,

- részt vesz a biztonsági-, körlet-, illetve tisztasági szemlén és biztonsági vizsgálaton,

- a szabaduló fogvatartottnak szabaduló zárkába helyezése, illetve szabaduláskor tiltott tárgy

kivitelének megakadályozása,

- a fogvatartott ellenszegülésének, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával való

megszüntetése, ha erre egyedül nem képes, annak jelentése az elöljárónak,

- rendszeresített okmányok és nyilvántartások vezetése,

- biztonsági ellenőrzés végrehajtása, dokumentálása.

- szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,

- ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit,

folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

Biztonsági felügyelő főbb feladata:

- őr-, készenléti- és járőr szolgálati feladatok ellátása,

- előállítási, szállítási és kísérési feladatok,

- a fogvatartott őrzése, felügyelete és ellenőrzése,

- biztosítási feladatok ellátása,

- biztonsági szemle, -vizsgálat és –ellenőrzés végrehajtása,

- szolgálati feladatait a Hszt. 102. §-ának szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályait rögzítő rendelkezései, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni,

- szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,

- ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit, folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

Elvárások

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakhely,
 • 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
 • állami középfokú végzettség
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • A szakápolói beosztásra további feltétel:

  OKJ-54 ápoló/asszisztens, körzeti ápoló, körzeti közösségi szakápoló, diplomás ápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló, üzemi ápoló, szakasszisztens,
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság

Amit kínálunk

Illetménye:

 A rendvédelmi adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § és 355. §, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat  ellátó  szerveknél  a  hivatásos  szolgálati  beosztásokról  és  betöltésükhöz  szükséges követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM  rendelet  5.  melléklete  alapján  (Helyi,  Tiszthelyettesi besorolási osztály.

 

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, nyelvvizsga pótlék