Veszpém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársakat keres hivatásos tiszthelyettes állományba

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezet

Egyéb munkalehetőségek

Munkavégzés helye: Veszprém

Bruttó 230000 - 238000 / hónap
2019. 09. 05.

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársakat keres hivatásos tiszthelyettes állományba, teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra, biztonsági felügyelő és körletfelügyelő beosztásba.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • állandó belföldi lakhely,
 • 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
 • állami középfokú végzettség
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Feladatok

KFE feladata:

A kijelölt zárkába, lakóhelyiségbe helyezés és az előírt motozás végrehajtása,

 • a házirend szabályainak megkövetelése,
 • a fogvatartott egyéni és közösségi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs tiszttájékoztatása a fogvatartottak magatartásáról,
 • a napirendben meghatározott esetekben és a szolgálati elöljáró utasítása alapján a fogvatartott elhelyezése a körleten, vagy kiadása a körletről, annak megakadályozása, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély nélkül elhagyja, a körlet,
 • a zárka vagy más helyiség kulcsát megszerezze,
 • a körletről anyagok, felszerelési és berendezési tárgyak engedély nélküli kivitelének, illetve
 • a körletre bevitelének megakadályozása,
 • a fogva tartás rendjét és biztonságát veszélyeztető cselekmény elkövetésének megakadályozása,
 • részt vesz a biztonsági-, körlet-, illetve tisztasági szemlén és biztonsági vizsgálaton,
 • a szabaduló fogvatartottnak szabaduló zárkába helyezése, illetve szabaduláskor tiltott tárgy kivitelének megakadályozása,
 • a fogvatartott ellenszegülésének, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával való megszüntetése, ha erre egyedül nem képes, annak jelentése az elöljárónak,
 • rendszeresített okmányok és nyilvántartások vezetése,
 • biztonsági ellenőrzés végrehajtása, dokumentálása.
 • szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,
 • ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit, folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

BFE főbb feladata:

 • őr-, készenléti- és járőr szolgálati feladatok ellátása,
 • előállítási, szállítási és kísérési feladatok,
 • a fogvatartott őrzése, felügyelete és ellenőrzése,
 • biztosítási feladatok ellátása,
 • biztonsági szemle, -vizsgálat és –ellenőrzés végrehajtása,
 • szolgálati feladatait a Hszt. 102. §-ának szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályait rögzítő rendelkezései, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,
 • ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit, folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

Előnyök

 

 

Amit kínálunk

Illetménye:

 •  A rendvédelmi adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § és 355. §, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat  ellátó  szerveknél  a  hivatásos  szolgálati  beosztásokról  és  betöltésükhöz  szükséges követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM  rendelet  5.  melléklete  alapján  (Helyi,  Tiszthelyettesi besorolási osztály A besorolási kategória)

 

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás

 

Munkarend: teljes munkaidőben, vezényléses, illetve váltásos szolgálati időrendszerben

Információk az állásról


Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő 8 óra

Elvárt tapasztalat

 • Nem igényel tapasztalatot

Elvárt végzettség

 • Szakiskola / szakmunkás képző
 • Gimnázium
 • Szakközépiskola

Munkarend

 • Megszakítás nélküli (váltásos)

Beosztás

 • Beosztott